Galéria

Nájdu sa tu prevažne fotografie, ktoré som niekedy dávnejšie robil sám, prípadne také na ktorých sa moja maličkosť nachádza…

UPOZORNENIE:
Všetky fotografie, uverejnené na mojej súkromnej stránke, podliehajú autorským právam (osobnostným i majetkovým) a podliehajú súhlasu autora na ich ďalšie použitie (to znamená vyhotovenie rozmnoženiny, rozširovanie originálu, predaj a prenájom diela…).