Slovenčina na slovíčko…

V poslednom čase ma začala neskutočne „vyrušovať“ neznalosť slovenského jazyka, resp. gramatiky – a to vo všetkých oblastiach nášho života. Či už sú to SMS-ky, mailová komunikácia, diskusie a komentáre na rôznych fórach, ale čo je najhoršie – aj oficiálne písané a hovorené spravodajstvo vo všetkých médiách…

Najsmutnejšie je to, že hrubých gramatických chýb v písaní aj vyjadrovaní sa dopúšťajú úplne bez začervenania a kúska hanby aj tí, ktorých hovorené či písané slovo živí – teda všetci tí kvázi novinári a redaktori, ktorí by chceli ovplyvňovať svojimi prejavmi mienku nás ostatných. Hlavne, že majú absolvovanú masmediálnu komunikáciu, dokonca tuším aj s nejakým titulom… 🙂

Neviem, či je to s pribúdajúcimi rokmi, ale dospel som do štádia, že porovnávam a hodnotím svoje vlastné skúsenosti so systémom školského vzdelávania s tým, čo sa produkuje teraz. Nechcem tu rozoberať úroveň školstva, kvalitu učiteľov, či inú mentálnu výbavu mladšej generácie a jej prístup k vlastnému vzdelaniu, ale porovnanie nevychádza pre súčasnosť príliš lichotivo.

Drobná chyba sa občas pritrafí asi každému. Ale aby si niekto nemohol v mozgu zafixovať, že v množnom čísle sa ypsilon proste nepíše, že slovné spojenie „preto, pretože…“ je už na prvé počutie nelahodiace, že slovo euro sa skloňuje (chudák splnomocnenec vlády p. Barát, koľkokrát to za viac ako dva roky pri zavádzaní eura opakoval). O vybraných slovách už ani nehovorím, to je španielska dedina pre mnohých…

Pridám aj zopár iných perličiek, s ktorými som sa stretol cca za týždeň na diskusných fórach a webovej inzercii (keď toho už bolo neúmerne veľa, začal som si to zapisovať) :   závyslosť, poriešyl som, možnosť vydieť, centrálne uzamikanie, vimenené rozvody… Ach až mi ide oči vypichnúť 🙁